Късна морфология и доплер 30-32 г.с.

Това е третият високо-специализиран преглед по време на бременността. В този срок отново извършваме обстоен преглед на анатомията на плода, тъй като някои дефекти имат по-късна изява. Поради напредналия гестационен срок, значителната калцификация на костите, а много често и неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър може да бъде много затруднено. В 30-32 г.с. правим адекватна оценка на растежа и развитието на плода, както и извършваме високо-специализирано доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталните и фето-плацентарните кръвоносни съдове.