Гинекология

Гинекологичен преглед

Първичният гинекологичен преглед включва: – Оглед на маточната шийка със спекулум – Бактериоскопско и микробиологично изследване на влагалищен секрет (по преценка) – Колпоскопия (виж по-долу) – Цитонамазка (по преценка) – Дигитално туширане (влагалищен преглед) – Трансвагинално (през влагалището) ултразвуково изследване

Колпоскопия

Колпоскопията представлява специализирано гинекологично изследване, при което чрез оптичен уред, наречен колпоскоп, се визуализират на голямо увеличение повърхността на маточната шийка, стените на влагалището и външните полови органи. Методът е особено ценен и има голямо клинично значение при оценката на предраковите заболявания на маточната шийка (т.нар. преканцерози).

Биопсия

Очаквайте подробна информация.

Цитонамазка

Очаквайте подробна информация.

Улразвуково изследване

Очаквайте подробна информация.