Женска консултация

След установяване на бременността започва т.нар. женска консултация – проследяване на здравето на бъдещата майка и плода до раждането. В различните срокове на бременността се извършват различни изследвания и измервания (схематично представяне).

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в България покрива една част от необходимите изследвания на бременната и плода. Някои от високо-слециализираните пренатални тестове не се заплащат от НЗОК, но те са от съществена важност за бъдещите майки, тъй като позволяват ранно откриване на някои заболявания на плода като хромозомни аномалии.


Изследвания според срока на бременността

* г.с. – гестационна седмица

4-5 г.с. Установяване на бременност чрез уринарен тест.

5-7 г.с. Първи преглед при АГ специалист (прегледът се извършва трансвагинално). Основна цел на изследването е доказването на вътрематочна бременност, както и установяване на сърдечна дейност на плода. 

7-10 г.с. Записване на женска консултация и пускане на рутинни изследвания (ПКК, урина, СУЕ, кръвна група, влагалищен секрет, цитонамазка), както и изследвания за сифилис, хепатит В, хепатит С и СПИН.

11-13 г.с. Ранен скрининг за Даун синдром и други хромозомни аномалии (ултразвуков и биохимичен). 

16-18 г.с. Ранна фетална морфология (налага се в случаите, когато установим повишен риск при ранния скрининг).

17-20 г.с. Изследване на антитела само при Rh отрицателни жени.

20-22 г.с. Фетална морфология. 

20-24 г.с. Фетална ехокардиография (налага се само в случаите на подозиран сърдечен дефект при феталната морфология, както и при анамнеза за сърдечни аномалии в рода и диабет на бременната). Извършва се от кардиолог.

26-28 г.с. Изследване на антитела само при Rh отрицателни жени.

30-32 г.с. Късна фетална морфология за оценка на състоянието на плода и феталния растеж. Доплер на основните съдове. 

36-38 г.с. Влагалищен секрет, ПКК, урина.

 

Извън тези прегледи:

  • Всеки месец измерване на тегло, артериално налягане, коремна обиколка, биометрия на плода.
  • ПКК, урина: в началото на бремнността, в месец V (20 г.с.), VIII (30 г.с.), X (38 г.с.).
  • Запис на сърдечните тонове на плода (NST) след 28 г.с. през 2 седмици и след 36 г.с. един път седмично.

Особени случаи:

  • При възраст на бременната под 20 години – изследване за хламидия.
  • При пациентки, които имат контакт с домашни любимци, по преценка – изследване за токсоплазмоза или други зоонози.
  • При Rh отрицателни жени с анамнеза за спонтанни аборти или установени антитела при предишни бременности – изследване на антитела между 9-12 г.с.